Alternatif Yaşam Biçimleri

Alternatif Yaşam Biçimleri organik çiftlik
Alternatif Yaşam Biçimi organik çiftçiler

Alternatif bir yaşam biçimi, egemen yaşam tarzlarına göre çeşitlilik gösteren, genelde yaygın kültür normlarının dışında kalan bir yaşam stilini ifade eder. Bazı alt kültür gruplarını sadece bu yaşam biçimleri tanımlar(hippiler, punklar vs.) Alternatif yaşam biçimleri çeşitli alt kültürlerin karışımı da olabilir. Grunge müzisyenler punk, hippi, emo ve heavy-metal alt kültürlerinin karışımı bir tarzı benimser.

Bir ülkede yaşayan azınlıkların yaşam biçimleri o toplumda genel kabul gören yaşam stiline genelde bir alternatiftir. Egemen kültür bu alternatif yaşam biçimlerini görmezden gelerek, zorla, küçümseyerek bastırmaya ve etkisiz kılmaya çalışır; Batı Avrupa’da Yahudi topluluğuna uygulanan sürgünler, Çingenelerin aşağılanması, siyasi aktivist entelektüellerin dışlanması…

Alternatif Stiller

Bütün alt kültür grupları yerleşik kültür değerlerinden tamamen değişik ya da sınırlı olarak alternatif bir yaşam biçimi,alternatif bir kültür geliştirir.

Alternatif kültür nedir?

Bohemler, punklar, emolar, hippiler, antikacı koleksiyoncular, kültür turizmini tercih edenler genel kabul gören yaşam tarzlarına, kendilerine has alternatifler üretmişlerdir. Bazı alt kültür üyeleri egemen kültürden tamamen kopabilir, sistem dışına çıkar. Bazıları ise ikili bir yaşam sürecini tercih edebilir. Gündüz sistem içinde çalışan bir genç, boş zamanlarında alt kültür yaşam tarzının tutum ve davranışlarını benimser.

Alternatif çocuk yetiştirme yöntemlerini deneyen ebeveynler vardır; hastanede değil evde doğum yapma kararı, geniş bir alt kültür topluluğunda çocuğu büyütme, kamu okulları yerine evde ya da topluluğun eğitim yöntemiyle çocuğa eğitim verme.

Yeme içme alışkanlıkları farklı olan gruplar sistem içinde kalarak beslenme alışkanlıkları geliştirir. Veganlık, vejeteryanlık, başkalarının attığı şeyleri değerlendirerek yaşayanlar(freeganizm), çiğ yiyecek tüketmeyi tercih edenler alternatif beslenme örnekleridir.

10 Alternatif Yaşam Biçimi 

Alternatif Yaşam Biçimini Benimseyen Topluluklar

Alternatif yaşam biçimine sahip topluluklar çok farklı nitelikte olabilir, bir alternatif kültür yaratırlar. Ekolojik gezilere katılanlar, küçük ev hareketi, minimalistler vs. belli bir amaç etrafında tutumlar geliştirirler. Perma kamplar büyük kentler etrafında alternatif bir tarzı deneyimi yaşamak isteyenler için bir seçenektir. Entelektüeller, üst ve üst-orta sınıftan insanlar taşraya göç edebilir, bireysel olarak ya da bir topluluk içinde şehrin karmaşasının dışında yaşayabilirler.

Belli konseptlerde seyahat düzenleyenler de alternatif bir rota seçen kişilerdir. O rotanın üstündeki duraklarda farklı yaşam tarzlarına uyum sağlarlar. Gönüllüler yerel köylerde ya da küçük şehirlerde hizmet verebilir.

İnziva grupları, yoga severler, dini gruplar seçilmiş alanlarda alternatif bir ortak yaşam alanı oluşturabilir. Organik tarım grupları, kooperatifler, komünler üretim alanlarında da bir alternatif arar.

Cinsel kimlikler alternatif arayışlarında belirleyici olabilir; eşcinsel topluluklar, feminist aktivistler, doğalcı nudistler, farklı cinsel eğilimleri olanlar…

Yorum Yazınız