Alternatif Kültür Nedir?- Alt kültürler ve Karşı kültürler

Alternatif Kültür hippie van
Alternatif Kültür-Alt kültür sembolleri ve hippie van

Alternatif Kültür genellikle bir veya daha fazla alt kültürün alanı içinde, egemen ya da popüler kültürün dışında ve üzerinde bulunan bir kültür türüdür.

Alt kültürler belirsiz olabilir, birbirleri ile ortak yönleri de çok az olabilir, bu belirsizlik temeli alternatif kültür ortak tanımına engel değildir. Alternatif kültürün siyasi boyutta daha politize olması karşı kültürün oluşmasına yol açar.

Alternatif Kültür kavramı

Alternatif kültür kavramı, 1950’lerde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da gençlik hareketlerinin içinde serpildi. The Wild One(1953) ve Rebel Without a Cause(1955) gibi filmler gençlerin ebeveynlerinin değerlerini ve otoritelerini sorgulamasına yol açtı. Geleneksel sosyal kodlar ve tutumlar reddedildi. Bireysellik yitirilmeden bir grubun parçası olma hissiyatı gelişti.

Mevcut alternatif kültür anlayışı, gençlik kültürünün, karşı kültürün ve yeraltı kültürünün çeşitli yönlerinin bir araya geldiği 1990’ların başında ortaya çıktı. Ana akım medya bu anlayışa büyük bir önyargı ile yaklaştı. Batı ülkelerindeki Kafkas erkeklerin yaşam tarzları ve faaliyetleri ön plana çıkarıldı. İstisna olarak hip hop kültürü ve riot grrrl hareketi sayılabilir. Egemen kültür bu yaklaşımlara küçümseme ile bakıyordu.

Alternatif kültürün gelişimi ve sosyal dinamikler

Tüm kültürel farklılıklara rağmen tüm alternatif kültürler benzer bir köken, gelişme ve gerileme sürecini takip ediyor. Alternatif Kültür birçok ortak değeri de paylaşıyor.

Bir alt kültür genellikle, belirli bir sosyal gruba yeterli seçenekler sunulmamasıyla, küçük bir bölgedeki veya şehirdeki genç işçi (ücretli çalışan)sınıfı tarafından oluşturulur. Dışlanan kişiler genel kamu tarafından onaylanmayan davranış kalıplarına sahiptir, iyi, uzun vadeli bir istihdamdan yoksundur. Bu o sosyal grubun kamusal alanda sorgulayan bir tutum oluşturmasına, görsel bir stili(sanat, kıyafet) benimsemesine neden olur. Bir alt kültürü oluşturan faktörler çoğu zaman o alt kültürü benzersiz kılan unsurlar oluşturur ve geçmiş incelendiğinde kültürel mirasa katkıları açıkça görülür. Örneğin, 1960’ların hippi hareketi. O yıllarda bu hareketin “özgür aşk” kavramını savunması hayli bir cesur tavırdır. Hip hop kültürü fakir Afrikalı-Amerikalıların pahalı enstrümanlara erişimi az olduğunda ve çalışmaları sergilerde yer almayacağından yaratıcı bir sanat eylemine dönüştü. Onlar egemenlere göre “vahşi bir stile” sahiptiler.

Alternatif tarzlar

Bu alt kültürlerin aşırılıkları zaman zaman ana akım medyanın ilgisini çeker, hele yerleşik normlara göre skandallara karıştıklarında. Üyelerinin fiziksel görünümleri, kurum ve tüketim karşıtı duruşlarının ilginçliği, cinsellik ve uyuşturucu hakkında radikal fikirleri ve eylemleri… Bu hoşgörüsüzlük aslında bu alt külltürlerin tanınırlığına dönüşür, daha fazla sayıda genç insan farklı yaşam tarzlarına merakla yaklaşır. Alt kültürlerin “tuhaflıklarından” iş fikirleri çıkaranlar olsa da gençleri cezbeden alt kültürün “muhalif” doğasıdır.

Alternatif Yaşam Biçimleri

Her alternatif kültürü çeşitli şekillerde tanımlayan ana bir terim vardır. Bir ideoloji, kıyafet tarzı, müzik tarzı bu terimi şekilledirebilir. Grunge alt kültürü alternatif rock dinleyenlerden oluşur. Nirvana’nın Nevermind(1991) albümünün muazzam başarısından sonra, ana akım medya ve pazarlama endüstrisi “grunge” kıyafet, müzik ve benzeri ürünleri kitlesel pazarda satmaya başlamıştır. Bununla birlikte bu alt kültürün üyeleri tüketim toplumuna dirençli çıkınca akım popülaritesini yitirdi ve ana akım medyada artık sahne alamaz oldu.

Punk kültürü de tuhaf görünümlü gençler olarak görülür ve kıyafetleri, saç biçimleri ile alay edilir. 1970’lerin ortasında geliştirdikleri ifade özgürlüğü ve isyandan bahsedilmez. Birleşik Krallık’ta Monarşi karşıtlığı eylemleri göz ardı edilir. Hiç de sevgi dolu değillerdir, toplumsal normları yıkmak için bir araya geldikleri doğrudur.

10 Alternatif Yaşam Biçimi

Batı dünyasında alt kültürler

A: Anarcho-punk, Anarcho-syndicalism

B: BDMS, Beatniks, Bikers, Bills, Bohemianism, Bodybuilding, Bōsōzoku

C: Casuals, Cosplayers, Cybergoth

D: Dark Culture, Deaf Culture, Demoscene, Diesel Boys (Dizelasi)

E: Emo

F: Fandom, Fetish subculture, Flogger, Freak scene, Furries

G: Gamer, Goth, Gothic Lolita, Gopniki, Graffiti writers, Greaser, Grebo, Grungies, Glam rock

H: Hacker culture, Hardline, Hiphop, Hippie, Hipster

I: Industrial

J: Juggling, Juggalo, Junglist

L: Lager Lout, Leather culture, LGBT (bears, gay)

M: Mods, Metalheads

N: NS Black Metal, Nazi punks, New Age, New Age Travellers, New Romaniticism, Norwegian black metal, Nudism/Naturism

O: Otaku, Otherkin

P: Patchuco, Pokémon, Preppy, Punks

Q: Queer

R: Raggare, Rave, Riot Grrrl, Rivethead, Rockabilly, Rocker, Role-playing gamers, Rude boys

S: Sapeurs, Scooterboys, Skater, Skinheads (Red skin, Trojan skin, White power skin), Soulboys, Straight edge, Suadehead, Sukeban, Surfers, Swing kids, Swinging

T: Teenybobbers, Teddyboys, Trekkies

V: Vampire culture

Z: Zazou

Günümüzde Alternatif Kültür

1990’ların ortasından bu yana alternatif kültürlerin geriledikleri gerçektir. Neo-Liberalizm’in zaferini ilan ettiği o günlerde “globalizm” etkisi ağır basar. Homojen bir Amerikanlaştırma, yukarıdan aşağıya medya kanalları ile bir tek-tipçilik. Para ana değer olarak görülür, gençler tüketiciliğe yöneltilir.

Bu alternatif kültürlerin coğrafi çeşitliliğine ve toplumsal kendi kendine yeterliliğe karşıdır. Kişisel stiller ön plana çıkarılır, rol modellerle moda akımlar yaratılır ve sürekli olarak modalar değişir.

Yine de genç nesil yeni bir farkındalığın eşiğinde. Egemen kültürün onları nasıl sömürdüğünü keşfediyorlar ve direnmeye niyetliler. Ebeveynlerinin “vazgeçmişliğini” ve konformizmini örnek almıyorlar ve çevreye, insana, diğer canlı türlerine karşı duyarlılıklarını yitirmiyorlar.

Kapitalizme ve Neo-Liberal politikalara karşı durmayı seçiyorlar.

Yeni bir özgürlük anlayışı geliştirmek için tekrar bir araya geliyorlar.

Tek kültür dayatması dünyayı çekilmez bir hale getirdi. Gençler çeşitliliğin potansiyel kazanımlarının farkında, bu yozlaşan egemen kültüre karşı bir alternatif arıyorlar.

Alternatif Kültürler yeniden yükseliyor!

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkürler!

Yorum Yazınız