Gurur ve Önyargı- Bir adab-ı muaşeret romanı

Gurur ve Önyargı Jane Austen romanı

Gurur ve Önyargı özel bir eğitim arayışı içindeki Bennet kardeşlerin öyküsünü anlatır. Romanın kahramanı Elizabeth Bennet önyargılı bir gururla yanlış kararlar verir.

“Bir kadının hayal gücü çok hızlıdır, bir anda hayranlıktan aşka, aşktan evliliğe sıçrar.”

Gurur ve Önyargı-Jane Austen

Romantizm ve adab-ı muaşeret romanı

18. yy Romantizm çağıdır, duygu aşırılıkları ve hayal yolculukları çağı. Kaybolan Düşler Nesli. Avrupalı bir sanat ve edebiyat akımıdır, Romantizm. Başlangıçta zamanın ruhuna ayak uydurur ve devrimcidir. İlk romantik kuşak Fransız Devrimi’ni yüceltir. Zaman akıp gider, halkla egemenler arasında mücadele devam eder, bu karmaşadan galip çıkan burjuvazi “tarihin sonunu ilan eder.” Bu zafer gösterişini sık sık yineleyecektir.

Yeni derebeylerin saltanatında romantikler hayatın acı yanlarını göstermeye devam eder. Bir kaçış özlemi eserlere yansır. 18. yy’ın sonunda İngiltere’de romantizmin eleştirisi olarak yeni bir tür ortaya çıkar. Adab-ı muaşeret romanı orta ve üst sınıflardan insanların aile hayatları üzerine kalem oynatır. Hicveden bir yaklaşımla toplumun değerlerini ve çelişkilerini yansıtır. Gotik romanlar ve Romantizmin aşırılıklarını törpüler.

Bu yeni tür kadınların egemenliğindedir, hem yazar hem de baş karakter olarak. Kadın edebiyatının en önemli isimlerinden Jane Austen romanlarında İngiliz taşrasının sosyal kurallarıyla dalga geçer. Üst sınıflar görgüsüz ve ahmaktır, ona göre. Balolar, ziyaretler toplum dedikodusunun palazlandığı etkinliklerdir. Himaye sisteminin yanı sıra sosyal aşağılama damgası statünün önemini perçinler.

“Komşularımızı eğlendirmek ve sıra bize geldiğinde onlara gülmek dışında ne için yaşarız?”

Kitap Tanıtımları:

Gurur ve Önyargı-Sosyal mobilite

Büyük Britanya taşrasında evlilik sosyal statüyü koruma veya yükseltme yolunda atılmış bir adımdır Austen’in bakış açısıyla. Baş karakter Elizabeth Bennet dört kız kardeşiyle mutlu bir ailenin ferdi gibidir. Tıpkı anne ve babası gibi ideal bir yuva kurması beklenir. Elizabeth aristokrat Duray’le tanışır, adamın gururu ve ukalalığı ona itici gelmiştir. Duray’in arkadaşı Bingley ise varlıklı olmasına karşın daha doğaldır, Elizabeth’in ablası Jane’den hoşlanır.

Taşra ailesi küçük kızları Lydia’nın subay George Wickhan’la kaçmasıyla itibarlarını yitirir. Sosyal aşağılanma tüm aile fertlerini etkiler, Duray beklenmedik şekilde yardımlarına koşar. Elizabeth’in gururu, önyargıları ve toyluğu kişiler hakkında yanlış düşünmesine yol açmıştır. Zorluklar onu olgunlaştırır. Duray de gururu br kenara bırakarak Elizabeth için doğru bir eş olacağını kanıtlar.

Austen nükte ve ironilerle iyi eğitim almış olmanın görgüyü beraberinde getirmediğini, ama görgünün iyi ahlakı sağlayabileceğini savunur.

Gurur ve Önyargı, dar bir düzlemde-aile, taşra- bütün bir dönemin toplumsal yaşantısı hakkında çarpıcı bir gözlemdir.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Yorum Yazınız