İsmail Saymaz-Şehvetiye Tarikatı

İsmail Saymaz-Şehvetiye Tarikatı yeni çıkan kitaplardan. Alternatif Kültür kitap tanıtımlarına devam ediyor.

“Bundan sonra şeyh ve tekke ismi kalmayacaktır…Tekkeler şimdiye kadar en iğrenç içtimai sahnelere yuva olmuş, memleketin en buhranlı zamanlarında meşum ve siyasi tahribat yapmışlardır…

Asıl mesut olduğum diğer bir cihet vardır ki, o da fikri taassup denilen bu yılanın bugün parçalanmış olmasıdır. O şimdi kıvranarak, hırlayarak can çekişiyor. Bununla beraber tehlikesini biraz daha muhafaza ediyor. Fakat Cumhuriyetin çıkardığı kanunların satırı ile onu tamamıyle öldüreceğiz ve taassup içinde yaşayan milletlere misal olacağız.”

Rize Milletvekili Ekrem Bey

30 Mayıs 1925

Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun 

kabul edilişinden sonraki konuşmasından

Mezhepler Dünyası

Tuhaf olan çekici de olabilir.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan çeşitli mezheplerin etki alanına giriyor. Büyüleyici, alışılmamış ayinler “inanmaya hazır” bireyleri hayranlıkla dolu bir itaate hazır hale getiriyor. Vecd içindeki mezhep üyeleri, “nurlu” rehberlerin izinden gidip , o zatın bütün isteklerini karşılamak için kelimenin tam anlamıyla “ayaklarına kapanıyor”. Müritleri etkilemek için kullanılan psikolojik yöntemler, önderi takip edenlerin sahip oldukları mal, mülk ve parayı tarikate bırakmasına neden oluyor.

1954’te kurulan Moon tarikatının lideri Sun Myung Moon 1986’da ABD’de vergi kaçakçılığından hapse atılmıştı. Taoculuktan, Kitabı Mukaddes’ten, ilkel bir antikomünizmden beslenen tarikatın üyeleri liderleri “Parlak Ejderha” tarafından resmen soyulmuştu.

Dünyanın başka yerlerindeki bir sürü tarikatın temelinde de aynı yaklaşım vardı. Göz boyama ile üye sayısı artırılıyor, insanlar maddi anlamda sömürülüyor, ruhani lidere tam bir boyun eğme sonucu, genellikle katı bir ahlak öğütleyen , yerleşik dinden daha samimi, daha anlayışlı bir ortam sunduğunu iddia eden cemaatlerde, kimsenin göremediği mahrem alanlarda skandallar yaşanıyordu.

Çağdaş bağdaştırmacı mezhepler maddi sömürüler üzerine kurulu ve hazcı bir sapkınlığa dönüştüler. Geleneğe ve kadim bilgeliğe yaslanıp kendi kirli dünyalarını kurdular.

Daha çok ahlaksızlık ve suçla dolu bir kör kuyuya dönüştüler.

Şehvetiye Tarikatı-İsmail Saymaz kitabı

Günümüzde toplumumuz “kandırılmak” konusunda ustalık günlerini yaşıyor. Kelli felli profesörlerimiz hesaplarının ele geçirildiğini düşünerek hipnotize olmuş şekilde dolandırıcılara paralarını kaptırıyor, sanal hayvan satan “tosuncuklar” kolay yoldan para kazanmaya hevesli “kurnaz” vatandaşlarımızın varını yoğunu alabiliyor, dahası düne kadar el üstünde tutulan cemaat üyeleri ülkeyi yönetenlerin kolayca aklına girip masum insanları zindanlara atabiliyor.

Kuşkusuz aramızdaki en kolay hedefler taşrada ya da şehrin çeperinde yaşayan, bir ışık arayan yoksul insanlar. İlk gördükleri “sahte şeyhin” eteğine yapışıveriyorlar.

İsmail Saymaz, Şehvetiye Tarikatı kitabında artık tarikatlerin ve cemaatlerin dini bir sektör ve piyasa oluşturduğunu belirterek din ve tasavvufta da kayıt dışı ve merdivenaltı ekonominin varlığına işaret ediyor. İlhamlar, rüyalar, kanıt olacak hurafeler, rivayetler, kerametler  ve hikayeler müritlerin gözünün boyanmasına yetip de artıyor.

Saymaz, sahte şeyhlerin ilkokul mezunu olduklarını, dini eğitim almadıklarını, Arapça ve Kuran’ı bilmediklerini, hatta oruç ve namaz gibi ibadetleri yerine getirmediklerini tespit ediyor.

Yazar kitabında dört sahte şeyhin insanları nasıl istismar ettiklerini akıcı bir dille, resmi ifadelere de yer vererek ortaya koyuyor. Bu istismarlar ağırlıklı olarak cinsel ve ekonomik… Mürid varlığını yardım ve bağış adı altında şeyhine aktarıyor. Sahte şeyhler uzun yıllar kurdukları düzeni devam ettirebiliyor, çünkü “inananlar” istismar edildiklerini anlasalar bile şikayetçi olmuyor.

“Sahte şeyhler de devletin gerçek şeyhlere tanıtıdığı dokunulmazlıktan yararlanıp insanları istismar etmeye devam ediyor.”

İsmail Saymaz’ın kitabını elinize aldığınızda akıcı dilinin etkisiyle sayfaları birbiri ardına çeviriyorsunuz. Saymaz, bizi bir “karanlık hikayeler” evrenine çekmiş gibi ustalıkla olanı biteni anlatıyor. Ne yazık ki yaşananlar hayal ürünü değil, yazar sık sık belgelere, tutanaklara, ifadelere dayanarak titiz bir gazetecilik refleksi gösteriyor.

İsmail Saymaz bize gerçeği hatırlatıyor

Yanımızdan yöremizden geçip giden, aramızdaki insanların  şeyhleri tarafından “badelenmelerini”, onlara “tabi olmalarını”, hatta eşlerini, kız kardeşlerini onlara sunmalarını hayretle okuyorsunuz. Okuyucu olarak şaşkınlığa düşebilirsiniz ama “inançlı müritler” bunu sıradan bir olay olarak görüp halen şeyhlerine bağlılıktan vazgeçmiyorlar.

Kitabının giriş bölümünde tarikatlari paralel bir din olarak tanımlayan Saymaz, tarikatlerin geçmişi ve bugünü hakkında etkileyici ve bilgilendirici bir sunuş yapıyor. Sorunu tanımlayıp çarpıcı örnekler ve vakalar anlattıktan sonra son sözünde de çözüm üzerine öneride bulunmayı ihmal etmiyor.

İsmail Saymaz’ın Şehvetiye Tarikatı kitabı coğrafyamızdaki mezhepler dünyasına kısa, ilginç ve ibret dolu bir bakış.

“Taassup denilen yılan hala yaşıyor.”

Yeni kitap tantımları:

Velhasıl-Ercan Kesal

Çukur7Yamaç’ın Dönüşü-Gökhan Horzum

Ürün Bilgileri

  • Kağıt Kapak: 118 sayfa
  • Yayıncı: İletişim Yayınları; 1. baskı (9 Ağustos 2019)
  • Dil: Türkçe
  • ISBN-10: 9750527178
  • ISBN-13: 978-9750527173
  • Ürün Boyutları: 13,1 x 1 x 19,5 cm

Nereden Ulaşabilirim?

Amazon Türkiye

İdefix

D&R

İletişim Yayınları’nda İsmail Saymaz Eserleri

Yorum Yazınız