Cinsellik politikası-Cinselliğin kültürel mesajı

Aslında topluma egemen olan iktidarın temel kaygısı ahlaksal değildir. Ekonomi ve cinsellik arasında bir sürtüşme olduğunun farkındadır.

Batı toplumu ve onun şekillendirdiği dünya rahatı ve huzuru kaçmış bir makineye dönüşmüştür. Meta ve insan üreten bir makine… İnsanların ‘gerçek’ hayatları bu makinenin bir yakıtıdır artık. Bu gerçek yaşamlarındaki her tutum ve davranışlarının sistemce önceden hesaplanabilir, kestirilebilir olması arzulanır. Toplumsal hegemonya tahakküm etmek ister. İşte bu yüzden sistem için tehlike oluşturan, yaşama sevinci  ve zevkinin, yani anarşist cinselliğin önünü almayı dener, çoğu zaman.

Toplumsal iktidar cinselliği insandan güncel kaygılarla koparır ve Viktoria çağındaki Birleşik Krallık’ta yaşandığı biçimde gençlik enerjisini başka alanlara kanalize eder. Savaş ve spor bu alanların en popüler olanlarıdır. Cinselliğini bastıran insan ilkece yok olmaktan kurtulamaz. Mitolojide rastlanılan biçimde bir tür insan-canavar karışımıdır, artık. Saldırganlığını savaş alanlarında ve futbol sahalarında gösterir.
Cinslerin birbirleriyle ilişkileri kapitalist meta dolaşımından bağımsız düşünülemez. Romantizm çağındaki amaçsız ve umutsuz sevgi, yerini baştan çıkarma ve ele geçirme oyunlarına bırakmıştır. Yine de özgür bir düzlemde hareket edemez. Kimin kim ile hangi tarz ve amaçta cinsel bağlantı kuracağı kişilerin kararlarına ve kaderlerine terk edilemez. Bu kural hayaller, düşler ve fanteziler dünyasında bile işler. Sınıfsal farklılıklar hemen kendini belli eder, cinsel hiyerarşi kendiliğinden kurulur.

Cinsellik ve Sistem

Sistem cinselliğin sosyal dağılımını gizli eliyle düzenlerken, anarşist patlamaları gözden düşürmek için elinden geleni yapar. Tehlikeli cinsellik, sınıf duvarlarına aldırmayan, aile sistemini hiçe sayan, kendi bireysel hazzını ve mutluluğunu arayan cinselliktir. Bu yaşam sevinci patlamasının önüne geçebilmek için akılcı bir denetim mekanizması geliştirilmek istenir. Bulaşıcı hastalıklar, kötü bir gelecek öngörüsü, sosyal sınıfın imtiyazlarının kaybı sürekli işlenir.

Aslında topluma egemen olan iktidarın temel kaygısı ahlaksal değildir. Ekonomi ve cinsellik arasında bir sürtüşme olduğunun farkındadır. Üretim sürecindeki kayıpları destekleyecek bir yaşam hazzına karşı önlemler alınır. Piyasa da bu hazzı meta satın alımına kanalize eder, tüketiciler için hazırlanan ürünler erotik enerji ile pazarlanır. Piyasa ekonomisinde meta erotikleşirken, erotik de metalaşır. Birey üzerinde iktidar kurmanın yolu bu yaşam hazzının üzerine meta yoluyla ipotek koymaktan geçer. Postmodern çağda cinsel hazzı yaşamak için artık iki bireye bile gerek yoktur. Tekno-erotik ürünler yalnızlık içinde tüketilebilir…

Bu ekonomik baskı araçları geçmişin ahlaki, dinsel baskılarından daha çok etkilemiştir, cinsel hayatı. İş ve yaşam koşulları yaşam sevinci deneyiminin yaşanmasına sürekli sekte vurur. Tıpkı profesyonel kariyer gibi profesyonel cinsellik yaşanmaya başlar. Usta işi birleşmeler, Pin-Up magazinlerden fırlamışçasına barlarda görülen steril güzellik idealleri, parfüm, krem ve losyonlar çevresinde gelişen yakınlaşmalar, amaca yönelik kısa flört süreleri…

Cinsellik;Eylemsel mutluluk

Sistemin bizi hapsettiği bu çemberin içinde mutluluğu aramak boşunadır. Bu çember içinde üretilen haberler, efsaneler, eğlence biçimleri, görüntü ve imajlar insanı kendi mutsuzluğu ile barıştırmayı hedefler. Medyada rastlanılan  cinsellik göstergeleri de tekdüze, idealize ve dünyeviden çok mistiktir. Adorno’nun dediği gibi ‘ cinselliği cinsellikten arındırır’.
Günümüz koşullarında artık bir aşk öyküsü büyük bir tutku, bir çile öyküsü olmaktan çoktan çıkmıştır. Olsa olsa psikanalitik anlamda bir çöküş öyküsüdür. Cinsellik sevgi duygusundan arınmış, erotik sanayide yeniden üretilmeye başlanmıştır. Ergenlik cinselliğinin dürtüleriyle, erotik eğlence üretilir. Canı sıkılan ve pek de hayat üzerine kafa patlatmak istemeyen bireylerin bir kaçış noktasıdır. Hiç olmadığı kadar paranın egemenliğindedir. Kırmızı sokaklara, tv ekranlarına sıkışmıştır.

İşte tam da bu yüzden günümüz bireyi toplumsal iktidarın davranışlarını önceden tespit edebildiği birer ‘sex machine‘ olma yolunda hızla yol almıştır. Yetişkin bireyler, ergen cinselliklerini iktidarın belirlediği karanlık alanlarda hızlıca yaşar ve meta üretimine devam etmek için sabahları uyanırlar.

İçlerinde yaşama sevincine dair bir kırıntı bile yoktur.

Yorum Yazınız