Acı Ölüm

Ölüyorum tanrım
Bu da oldu işte.

Her ölüm erken ölümdür
Biliyorum tanrım.

Cemal Süreya

Rakamların egemenliğindeki kapitalist dünyada bizi içten içe çürüten bir zehir dolaşır, her ölüm donuklaşır, birer sayı ile ifade edilir ve istatistiki veri olarak buharlaşır.

Rakamları yorumlayan uzmanlarsa beyaz camın şov alanında duygu dünyasının samimiyetinden sıyrılarak çarpıcı ifadelere bel bağlayıp farklı bir anlatım dilinin peşine düşer. Uzmanlaşma genelleştirme, kategorize etme kaygısıyla her olayı yeknesaklaştırır. ‘Can’ların yitişi ‘güzel’ ya da ‘tatlı’ olarak pekâlâ tanımlanabilir. Acının bir tarifi muhakkak vardır. Öyle ya beynin ağrı merkezi uyarılmadığında ‘bilgi çağı’ insanı aşk acısı bile yaşamaz aslında!

Bir de bunu yüreği sızlayanlara anlatın.

Eşlerini, yoldaşlarını kaybedenler bütün çekişmelere karşın yitirdikleriyle aynı safta olduklarını keşfediverirler.

Politikacıların, sisteme hizmet eden kalifiye uzmanların, şov dünyasının gösterişli isimlerinin karşı cephede olduğunu görüverir.

Hangi siperde olduğunuz önemli değildir. Hasmınız sizin hayatınızı son nefesinize kadar sömürür ve can verdiğinizde bunun ‘güzel’ olduğuna karar verir.

Maden ocağında ya da yeryüzünde siz durmadan, yaşayabilmek için, didinir, kazma sallarsınız. Birkaç parça mutluluk koyabilmek için heybenize, bir kapana kısılır, uzun tüneller boyunca birbirinden ayırt edilemeyen günleri aylar ve yıllar boyunca yaşarsınız.

Yitip gitmeniz bile ‘acı’ değildir, egemenlerin gözünde.

Sizi zehirleyen sistemde birdenbire, fark etmeden soluksuz kalırsınız. Onca çabanız, anılarınız yok olup gider.

Ölümünüz üzerine kafa yormak istemez, muktedirler. Kadere, fıtrata sarılır, lafı uzatanlara, neden diye soranlara ‘hain’, ‘bozguncu’ yaftasını hiç çekinmeden yapıştırır. Ve sonunda kaba gücünü fütursuzca sergiler.

Ölmek için yaşarsınız, hepsi bu!

‘Güzel ölme’ şansını size sunan ‘vicdanlı’ düşmanlarınız olduğu için şükretmelisinizdir aslında!

Onlar acının tadını bütün hayatınız boyunca size tattırıp yitişinizi ‘tatlı’ olarak görürler.

Hem yeraltındaki hem de yeryüzündeki acı bekleyişleri görmezden gelmeye meylederler.

Kimsesizler hep kimsesiz kalır.

Yorum Yazınız