Tao Te Ching/Taoculuk/ Lao Tzu’nun öğretisi

Tao simgesi yin yang

Çin MÖ. 6. yüzyılda büyük bir kargaşa yaşıyordu. Zhou Hanedanlığı yıkılmış, ülke bir iç savaşın eşiğine gelmişti. Bu dönüşüm yeni bir sosyal sınıfın doğuşu ile sonuçlandı. Yöneticiler ve hakimler egemenliklerini pekiştirmek için yeni kurallar oluşturmaya başladılar. Yüz Düşünce Okulu böyle kuruldu. Tao düşüncesi bu iklimde oluştu.

Aynı dönemde Yunanistan’da da felsefe ortaya çıkıyordu. Sürekli değişen bir dünyada istikrar arayışı ve daha önce din tarafından belirlenen yaşam tarzı için alternatif arayışı belirginleşmişti. Çin felsefesi ise tamamen politize bir düşünce tarzını geliştirdi. Kozmosun yapısından çok ahlak ve etik ilgi alanlarıydı.

Antik Yunan’da Felsefenin Doğuşu

Yol ve Onun Gücü(Tao Te Ching) Lao Tzu’nun öğretilerini derlediği bir eserdi. Tao’yu(Yol) takip ederek bulunabilecek De(Erdem) üzerine kurallar içeriyordu. Taoculuğun ana esaslarını bu kurallar belirledi.

Tao- Değişim Döngüleri

Tao kavramı nasıl anlaşılmalıdır? Çinlilere göre sürekli değişen dünyada değişimler döngüseldir; Gece-gündüz, yaz-kış gibi. Sürekli bir durumdan diğerine geçiş durumu. Değişimler birbirine karşıt olarak değil, biri diğerinin içince zaten var olan bağlantılı bir süreçtir. Bir bütünü oluşturan tamamlayıcı niteliktedirler. Değişim süreci Tao’nun bir ifadesidir, dünyayı oluşturan 10.000 tezahüre neden olur. İnsanlar bu 10.000 tezahürden sadece biridir. Kimsenin özel bir statüsü yoktur.

Bizi yoldan çıkaran isteklerimiz ve özgür irademizdir. Bu sapma uyumlu dengeyi bozar. Erdemli bir hayat için Tao’ya uyum sağlamak gerekir. Yine de Tao’yu izlemek meşakkatli bir iştir. Tao hakkında söylem üretmek de anlamsızdır, yol insanların kavrama yeteneklerinin üzerindedir. Tao Wu( var olmama) ile karakterize olur. Bu yüzden eylemsizlik(Wu wei) Tao’ya göre yaşamanın tek yoludur. Bu “yapmamak” anlamına gelmez; doğayla uyum içinde, kendiliğinden ve sezgisel olarak hareket etmek demektir. İsteksiz, hırssız davranmak ve sosyal geleneklere geri dönmek.

Özetle Tao tüm varlığın kaynağıdır. Görünen ya da görünmeyen her şeyin köküdür. Tao’ya ulaşmak için Wu Wei’den (eylemsizlik) geçilmelidir. Bu eylemsizlik, düşünüm ve meditasyonla tek başına bir hayat, fevri değil düşünerek hareket etme, huzur, sadelik ve dinginlik içinde yaşamak, doğayla uyum içinde hareket etme anlamına gelir.

Taoculuğun kurucusu Lao Tzu

Zhou Hanedanlığı döneminde Chu şehrinde Li Er veya Lao Tan adıyla doğuş ve sonra Lao Tzu(Yaşlı Usta) adını alan bir düşünürdür. Zhou sarayında bir arşivcidir, Konfüçyüz tören ve ritüellerde ona danışır. Zhou Hanedanı düşünce sarayı terk eder, kendi başına kalmak için batıya gider. Sınırda muhafızlardan biri onu tanır, ondan bilgece bir yazı ister. Lao Tzu Tao Te Ching’i yazar ve yoluna devam eder. Bir daha ortalıklarda görülmez.

Yorum Yazınız